سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


قانون واردات خودرو

                                                                                                    
بازگشت به صفحه قوانین


قانون واردات خودرو

 

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره‌ : .18758ت‌28817هـ

تاریخ‌ : 1382.04.10
وزارت صنایع و معادن - وزارت بازرگانی - وزارت نفت - سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.1 بنا به پیشنهاد شماره 103984 مورخ 1382.3.20
وزارت‌صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران‌، آیین‌نامه ضوابط‌فنی واردات خودرو را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو
ماده 1- واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی (به استثنای مواردی که به تصویب
هیأت وزیران‌می‌رسد) منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران
می‌باشد. تعیین ضوابط مربوط به‌تأیید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده
وزارت بازرگانی خواهد بود. تنظیم و نظارت بر این ضوابط‌باید با هماهنگی و همکاری
وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابطموجود و مورد
عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد.
ماده 2- شرکتهای وارد کننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط
خدمات پس ازفروش و تأمین قطعات یدکی‌، موضوع ماده (1) و همچنین الزامات مواد (3)،
(4) و (5) این آیین‌نامه رارعایت نمایند.
ماده 3- خودروهای وارداتی از نظر آلایندگیهای محیط زیست‌، باید با استانداردهای
مورد تصویب
هیأت وزیران و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد. مسؤولیت نظارت بر
این امر به‌عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
ماده 4- خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای
اجباری کشورانطباق داشته و مسؤولیت نظارت بر آن‌، به‌عهده مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.
ماده 5- خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده
(121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و
یا مرجع دیگری که‌براساس قانون تعیین می‌شود) انطباق داشته و مسؤولیت نظارت بر این
امر به‌عهده مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. تا تدوین و اعلام
معیارهای یاد شده‌، معیارهای روز پذیرفته شده درکشورهای اتحادیه اروپایی ملاک عمل
خواهد بود.
ماده 6- ورود کامیون و اتوبوس و شاسی‌های متحرک نو (کار نکرده‌) که از سال ساخت
آنها کمتر از دوسال سپری شده باشد، مجاز است‌.
ماده 7- ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته
باشد ممنوع است‌.
ماده 8- واردات خودروهای نو (کار نکرده‌) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت‌، صرفاً
برای کاربریتاکسی و وانت عمومی (پلاک قرمز) بلامانع است‌.
ماده 9- ورود ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نو و یا کار کرده که از سال ساخت آنها
کمتر از پنجسال‌سپری شده باشد مجاز است‌. در مواردی که به تشخیص وزارت صنایع و
معادن مشابه آنها در داخل کشورساخته‌می‌شودبه‌ازای هرسال‌که‌ازسال ساخت گذشته باشد
دو واحد به میزان سودبازرگانی آنها اضافه می‌شود.
ماده 10- سود بارزگانی خودروهای
CNG سوز (گازسوز و دوگانه سوز) نود درصد (90%) (1)
سودبازرگانی خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه تعیین می‌گردد.
ماده 11- مارک‌، مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب الزامات ماده (2)
توسط‌وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارتخانه‌های نفت‌، بازرگانی‌، سازمان حفاظت
محیط زیست و مؤسسه‌استانداردوتحقیقات صنعتی‌ایران ظرف مدت حداکثر دو ماه اعلام و
هرشش‌ماه یک بار بازنگری خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

1 - به موجب‌نامه شماره‌28817.25120 مورخ 1382.5.8 دبیرهیأت دولت عبارت "کمتراز"به
اشتباه تحریر شده بود که‌عبارت یاد شده حذف گردید.

 

بازگشت به صفحه قوانین

 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com